9 – 11. Oktober: Økologisk landbruk i lys av økologisk økonomi

Økologisk produksjon av mat har en sentral posisjon innenfor en økologisk økonomi som ikke overskrider naturens tålegrenser og som sørger for at alle mennesker får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med andre ord en økonomi som skaper fred mellom mennesker og natur, mellom mennesker og i det enkelte mennesket.

Økologisk landbruk er ikke å gå tilbake til slik det var i gamle dager. Vi må selvfølgelig hente verdifull visdom fra tidligere tider, men det moderne økologiske landbruket er en dynamisk prosess hvor vi stadig må søke kunnskap om de livgivende sammenhengene i naturen og hvor vi som mennesker er medskapende. 

Det finnes heldigvis mange praktiske eksempler på slike fremtidsrettede økologiske landbruk, både her i Norge og internasjonalt. Vi har kretsløpslandbruk, regenerativt landbruk, permakultur og mange andre. Dette er også satt i en en større sosial sammenheng som for eksempel Øko- Regioner i Italia og Portugal hvor flere kommuner har gått sammen i nettverk og ALGOA ( Asian Local Governments for Organic Agriculture) og mange Økolandsbyer.

Foredragsholdere på kurset:

Jostein Hertwig er advokat, bonde og leder for BERAS (Baltic Recycling Agriculture and Society). Han er koordinator for et nettverk for FN som gjelder som gjelder økologiske matsystemer (kretsløpsjordbruk). Dette er FNs bærekraftsmål nummer 12.

Ove Jakobsen er professor ved institutt for økologisk økonomi og etikk ved Nord Universitetet i Bodø. Han arbeider med samspillet mellom økonomi, samfunn og natur, og formidler sin forskning i bøker, artikler og seminarer. Ove Jakobsen etterspørres fra inn- og utland som fremtidsforsker.

Kristian Flo er mangeårig folkehøyskolelærer med utdannelse innen geografi, språk og humanistiske fag.  Fra han var ung har han hatt en særlig interesse for mat og matproduksjon, og hans hovedfokus de senere årene har vært hvordan vi kan utforme fremtidens landbruk slik at vi har en fremtid.
Ved siden av å være sentral i utviklingen av Hardangerakademiet er Kristian initiativtaker til Bruvik økologiske landsby, som nå er under oppføring på Osterøy ved Bergen.

Praktisk informasjon:

Kurset vil foregå på Jonatunet i Jondal kommune. Slik kommer du deg til Jonatunet.

Tidspunkt: Kl 19 fredag til kl 14 søndag.

Deltakeravgiften inkluderer alle måltider.
Overnatting kommer i tillegg. De fleste vil overnatte i 2 – 4 manns rom.
Pris deltakeravgift: ordinær: 2050, redusert pris: 1050 kr