18. – 20. september: Økosofisk naturnærvær

Denne helgesamlingen vil ta for seg to sammenfallende temaer. Det ene handler om «økosofisk naturnærvær», som en inngang til å gjenfortrylle naturen, bygge et alt-levendes fellesskap og å forstå oss selv i en dybdeøkologisk sammenheng. Inspirert av blant andre Arne Næss og Thich Nhath Hahn, vil vi utforske det «økologiske selvet» og «interværen». Et viktig utgangspunkt er nærnatur, naturnær og den nærværende forbindelsen mellom den indre og den ytre natur.

Det andre temaet er inspirert av kvekertradisjonens syn på Det indre Lyset, som utvides til Lyset i Naturen, som en opplysende og skapende kraft både i den indre og ytre natur. Vi vil eksperimentere med ulike måter som Lyset i Naturen kan opplyse hjerte og sinn, forsterke et alt-levendes fellesskap og frembringe en sans for det hellige i naturen som kan beskrives som en «øko-spiritualitet».Mye av kurset vil bli holdt utendørs i naturen, og vi vil ha en overnatting ute i nærheten av Jonatunet. Det vil ikke være noe fysisk krevende, og tilpasset alle.

Seminarleder: Per INge Haukeland

Per Ingvar Haukeland er utdannet pedagog, og filosof med Ph.D.fra Universitetet i California i Berkeley, med spesiell vekt på forholdet mellom natur, kultur og menneske i læring-, nyskapings- og bærekraftig stedsutviklingsprosesser i rurale områder. Han arbeider ved Telemarksforsking i Bø siden 2002.[1] Han er også lærer ved Høgskolen i Telemark. Haukeland samarbeidet i mange år med filosofen Arne Næss, noe som resulterte i to bøker: Livsfilosofi (Universitetsforlaget, 1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (Flux forlag, 2008).

Praktisk informasjon:

Kurset vil foregå på Jonatunet i Jondal kommune. Slik kommer du deg til Jonatunet.

Tidspunkt: Kl 19 fredag til kl 14 søndag.

Deltakeravgiften inkluderer alle måltider.
Overnatting kommer i tillegg. De fleste vil overnatte i 2 – 4 manns rom.

Pris: Deltakeravgift: ordinær: 2050, redusert pris: 1050 kr