18. – 20. september: Økosofisk naturnærvær

Denne helgesamlingen tok for seg to sammenfallende temaer. Det ene handlet om «økosofisk naturnærvær», som en inngang til å gjenfortrylle naturen, bygge et alt-levendes fellesskap og å forstå oss selv i en dybdeøkologisk sammenheng. Inspirert av blant andre Arne Næss og Thich Nhath Hahn, utforsket vi det «økologiske selvet» og «interværen». Et viktig utgangspunkt var nærnatur, naturnær og den nærværende forbindelsen mellom den indre og den ytre natur.

Det andre temaet var inspirert av kvekertradisjonens syn på Det indre Lyset, som utvides til Lyset i Naturen, som en opplysende og skapende kraft både i den indre og ytre natur. Vi eksperimenterte med ulike måter som Lyset i Naturen kan opplyse hjerte og sinn, forsterke et alt-levendes fellesskap og frembringe en sans for det hellige i naturen som kan beskrives som en «øko-spiritualitet». Mye av kurset ble holdt utendørs i naturen, og vi planla en overnatting ute i nærheten av Jonatunet. 

Seminarleder: Per INge Haukeland

Per Ingvar Haukeland er utdannet pedagog, og filosof med Ph.D.fra Universitetet i California i Berkeley, med spesiell vekt på forholdet mellom natur, kultur og menneske i læring-, nyskapings- og bærekraftig stedsutviklingsprosesser i rurale områder. Han arbeider ved Telemarksforsking i Bø siden 2002.[1] Han er også lærer ved Høgskolen i Telemark. Haukeland samarbeidet i mange år med filosofen Arne Næss, noe som resulterte i to bøker: Livsfilosofi (Universitetsforlaget, 1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (Flux forlag, 2008).

Praktisk informasjon:

Kurset foregikk på Jonatunet i Jondal kommune. Veibeskrivelse til Jonatunet.

Tidspunkt: Kl 19 fredag til kl 14 søndag.

Deltakeravgiften inkluderete alle måltider.
Overnatting kom i tillegg. De fleste overnattet i 2 – 4 manns rom.

Pris: Deltakeravgift: ordinær: 2050, redusert pris: 1050 kr