31. juli – 2. august: Fredssymposium 2020

Velkommen til Fredssymposium 2020

For 20. gang arrangeres det fredssymposium i vakre Jondal. I år har vi et spennende program som fokuserer på konflikthåndtering og fredskultur.

Galtungs elev, Naakow Grant-Hayford,  kommer til Jondal og gir oss en oppsummering av verdens tilstand gjennom et Skype-intervju med sin fremdeles aktivt konflikthåndterende mentor, Johan Galtung. Galtung fyller 90 år i oktober og befinner seg fortiden i Spania. Vi har også gleden av å presentere Ingeborg Breines og Synnøve Faldalen i årets program.

Grunnet smittevernhensyn har vi kun 50 plasser på symposiet. Så skynd deg å melde deg på for å sikre deg en plass!  Det er førstemann til mølla.

PROGRAM FOR ÅRETS SYMPOSIUM:

Detaljert program for symposiet med tidspunkt kan du laste ned her. 

Noen av foredragene er på engelsk. 

Ingeborg Breines:

Gjennom kriser til fredskultur?

Militært forsvar og krig er ikke svaret på verdens store utfordringer, verken klimakrisen, atomtrusselen eller de økende ulikhetene, snarere tvert i mot. Hvilke strategier kan tas i bruk for å fremme en tryggere og bedre sikkerhetspolitikk?

Ingeborg Breines har arbeidet for å virkeliggjøre sine visjoner om fredskultur helt fra sin tid i Unesco. Kan krisene verden nå gjennomlever åpne for en overgang fra opprustningsspiralen vi er inne i til en fremtidsrettet global fredskultur?

Les Breines’ artikkel “Verden vi og Sikkerhetsrådet” om Norges plass i FNs sikkerhetsråd her.

Naakow Grant-Hayford:

Innføring i Transcendmetoden

Metoden som tar alle parters legitime behov i betraktning, og søker løsninger som er bedre enn partene hadde håpet på.

Johan Galtungs livslange arbeid med konflikthåndtering har manifestert seg i en praktisk anvendbar metode: Transcendmetoden, som blir brukt på forskjellige nivåer fra individuelle til transnasjonale konflikter. Den bruker dialog med alle parter for å identifisere deres målsetninger, teste deres legitimitet og finne frem til visjoner for overskridende (transcenderende) løsninger som kommer alle parter til gode. Diagnose (å identifisere problemene), prognose (å forutsi mulige scenarier av utviklingen) og terapi (tiltak som gagner alle parter) er de 3 skritt i prosessen. 

Naakow Grant-Hayford som leder Galtung-instituttet i Basel, gir oss en innføring i Transcendmetoden gjennom en praktisk workshop.

Synnøve Faldalen:

Innføring i Sabonametoden

Om du vinner en konflikt – er den da løst?

Vi er alle ‘spesialister’ på å løse konflikter, siden vi har trent så lenge vi har levd. Konflikthåndtering går på autopilot, og følger innlærte mønstre.

Vi møter konflikter med forskjellige strategier, og måten vi angriper dem på får betydning for utfallet. Har man en vinner, står det som regel igjen en taper. Ved å være oppmerksom på strategier og konsekvenser, kan en lettere velge konstruktive framgangsmåter.

Det handler ikke om å ‘gi seg’, være ‘snill’ eller ‘ettergivende’. Det handler om å ha praktisk kunnskap om hva konflikter er, og hvordan de kan løses.  Fredsundervisning og opplæring i konflikthåndtering på alle nivå er et av de viktigste innsatsområdene for å fremme og styrke en global fredskultur.

Sabonametoden er  basert i Trancendmetoden og er  hovedsakelig  rettet mot barnehage, skole og arbeidsliv. Metoden er utviklet i samarbeid mellom Johan Galtung og blant andre Synøve Faldalen. Hun vil gi oss en innføring i metoden og anledning til praktisk øvelse på symposiet. Sabona (jeg ser deg) kan brukes  som øvelse i å se hverandre fra tidlig i livet i alle de små og store konfliktsituasjoner som oppstår – og som alltid har utviklingspotensiale i seg. 

Foredragsholderne:

Ingeborg Breines har vært generalsekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for Unesco, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i Unesco, Paris samt direktør for Unescos kontor i Islamabad og Genève. Breines har vært president for International Peace Bureau og daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap 

Synøve Faldalen er pedagog. Gjennom Sabona-gruppen har hun bidratt til å utvikle et konflikthåndteringsprogram for barnehage, skole og arbeidsliv – med basis i modeller utviklet for FN av professor Johan Galtung.  Synøve Faldalen er medforfatter av boken “SABONA. Jakten på de gode løsninger. Konflikthåndtering kan læres”

Naakow Grant-Hayford  er leder for Galtung-institut i Tyskland på grensen til Basel i Sveits, hvor han arbeider med å videreføre Johan Galtungs teori og praksis. Hayford har samarbeidet tett med Galtung i sine studier av konflikt og fredsbygging. Han har også studert internasjonal jus, permakultur, selvberging og refleksive utviklingsstrategier i Afrika sør for Sahara.

forestilling av og med Birgitte Grimstad:

«DYRENES OG ELEMENTENES PROTESTPARADE MOT MENNESKENES DÅRSKAP»

«Vi har langt overskredet Jordens bærekraft»

«Det blir færre og færre fugler. Over halvparten av spurvefugler er borte for alltid.»
«1 million sjøfugl og 100000 sjøpattedyr dør hvert år av plast!»
«Mennesker og husdyr utgjør 96% av alle pattedyr. Bare 4 % er ville».
«Menneskene utnytter større og større arealer vill natur.»
«Vi bruker svimlende summer på å produsere destruksjonsvåpen. Hvorfor?»
Før eller senere vil denne utviklingen ramme oss alle! DET HASTER!

Birgitte Grimstad har hentet ned scenetepper, – «DE FIRE ELEMENTER» , kostymer og masker fra
tidligere teaterproduksjoner fra loftet hvor de har ligget i 30 år.
Alt er egen produksjon.

Praktisk informasjon:

Kurset vil foregå på Jonatunet i Jondal kommune. Slik kommer du deg til Jonatunet.

Tidspunkt: Kl 1830 fredag til kl 14 søndag.

Program for kurset: : Last ned detaljert program her. 
Deltakeravgiften inkluderer alle måltider.
Overnatting kommer i tillegg. De fleste vil overnatte i 2 – 4 manns rom.
Pris deltakeravgift: ordinær: 2050, redusert pris: 1050 kr