Artikler og tekster

Ingeborg Breines i Viktoriahuset, Göteborg 2018 10 01 (1)

Verden, vi og Sikkerhetsrådet

 Ingeborg Breines, foredragsholder på Fredsymposiet 2020: Gode råd når Norge skal inn i Sikkerhetsrådet.  Norge er for femte gang valgt inn i FNs Sikkerhetsråd. Denne gang for perioden 2021 – 2023. Hver periode kan ha sin egenart og sine utfordringer.…