5. - 10. juni 2023 og 14. - 19. aug 2023

Permakultur Design Certificate (PDC) grunnkurs

OM oss

Hva er Hardangerakademiet?

Kurs og arrangement

Vi arrangerer kurs, foredrag, debatter og andre arrangement som setter fred, miljø og utvikling i fokus

Om Hardanger akademiet

Hardangerakademiet skal være et møtested, et arbeidssted, et sted for læring, for kultur, for natur, et arnested for fremtidige løsninger.

Bidra med din innsats

Ønsker du å jobbe frivillig med oss, eller har du et arrangement du mener vil passe? Vi hører gjerne fra deg.

Velkommen til

Jonatunet

Leige Jonatunet til ditt arrangement?

Med sin store hage og tre hus er Jonatunet velegna til bruk for store og små konferansar, kurs og seminar.

Hvordan komme til Jonatunet?

Jondal ligg ved Hardangerfjorden, ca to timers køyretur med bil austover frå Bergen, inkludert 20 minutter med ferje over fjorden.

Om Jonatunet

Jonatunet ble bygd som tuberkulosesanatorium i 1934 og ligg vakkert i naturen, prega av mykje rom, lys og luft.

Vår visjon

FRED, Miljø og utvikling

Hardangerakademiets primære mål er fredsarbeid på alle plan. Vi ser hvordan vår klodes klimasituasjon og den tilsynelatende fastlåste økonomiske vekstideologi er tett sammenvevet og lett kan føre til væpnede konfliktsituasjoner og ufred. Derfor er utvidelsen av vår målsetting til de tre områdene Fred, Utvikling og Miljø en logisk prosess som åpner for større perspektiver.

Få vårt nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev med ujevne mellomrom. Er du interessert i å få med deg hva som skjer av aktivitet eller annet på Hardangerakademiet? Meld deg på nyhetsbrevet!

Fredssymposiet 2022 ble avholdt 29. - 31. juli:

"Opprustning nå!"
Nødvendighet eller blindvei?