31. juli – 2. august: Fredssymposium 2020

Fredssymposium 2020

For 20. gang ble det arrangert fredssymposium i vakre Jondal. I år fokuserte programmet på konflikthåndtering og fredskultur.

Galtungs elev, Naakow Grant-Hayford,  ga oss en oppsummering av verdens tilstand gjennom et Skype-intervju med sin fremdeles aktivt konflikthåndterende mentor, Johan Galtung. Galtung fyller 90 år i oktober og bor i Spania. Vi hadde også gleden av å ha Ingeborg Breines og Synnøve Faldalen med i årets program.

Bilder fra symposiet:

Referater fra symposiet

Johanne Margrethe Hartwig har skrevet en inspirerende rapport fra symposiet. Les det her.

Åse Møller Hansen har skrevet et referat fra verkstedet: Hvordan kan fredsbevegelsen jobbe sammen for å få Norge til å signere  atomvåpenforbudet. Les referatet her.

DOkumentasjon av foredrag:

Under enkelte foredrag vil du kunne finne pekere til dokumentasjon. Vi legger ut mer etterhvert som det blir klart.

Ingeborg Breines:

Gjennom kriser til fredskultur?

Militært forsvar og krig er ikke svaret på verdens store utfordringer, verken klimakrisen, atomtrusselen eller de økende ulikhetene, snarere tvert i mot. Hvilke strategier kan tas i bruk for å fremme en tryggere og bedre sikkerhetspolitikk?

Ingeborg Breines har arbeidet for å virkeliggjøre sine visjoner om fredskultur helt fra sin tid i Unesco. Kan krisene verden nå gjennomlever åpne for en overgang fra opprustningsspiralen vi er inne i til en fremtidsrettet global fredskultur?

I sin presentasjon ”Gjennom kriser til Fredskultur” brukte Ingeborg Breines vedlagte powerpoint som illustrasjon på hva hun anså som forfeilede prioriteringer i møte med eksistensielle kriser som pandemien vi er inne i, miljø- og klimakrisa, atomvåpentrusselen og den økende ulikhet mellom de få som har så altfor mye og de mange som ikke har nok. Militær styrke kan ikke hjelpe i forhold til noen av de store truslene. Med sin enorme bruk av verdens ressurser og sitt svære
økologiske fotavtrykk gjør militærvesenet, og ikke minst NATO, det i stedet vanskelig å nå drømmen om freden og realisere fredskulturen, som FN er etablert for å hjelpe oss å ivareta. Når 10% av verdens militærutgifter vil bidra til at vi kan nå FNs bærekraftsmål, må vi prioritere diplomatiske, praktiske, og langsiktige løsninger i stedet for å bygge opp fiktive fiendebilder og derved legitimere krigsindustrien.  

Les hennes artikkel om vår enestående sjanse til å slå et slag for fredskulturen med vår plass i FNs sikkerhetsråd 2021 og 2022.

 
Søndagens foredrag av Ingeborg Breines hadde denne tittelen:
NABOER SOM VENNER – IKKE FIENDER

Naakow Grant-Hayford:

State of the world

Naakow Grant-Hayford, Johan Galtungs elev og leder av Galtung-instituttet i Basel, holdt årets «State of the World» foredrag. 
 

Synnøve Faldalen:

Innføring i Sabonametoden

Om du vinner en konflikt – er den da løst?

Vi er alle ‘spesialister’ på å løse konflikter, siden vi har trent så lenge vi har levd. Konflikthåndtering går på autopilot, og følger innlærte mønstre.

Vi møter konflikter med forskjellige strategier, og måten vi angriper dem på får betydning for utfallet. Har man en vinner, står det som regel igjen en taper. Ved å være oppmerksom på strategier og konsekvenser, kan en lettere velge konstruktive framgangsmåter.

Det handler ikke om å ‘gi seg’, være ‘snill’ eller ‘ettergivende’. Det handler om å ha praktisk kunnskap om hva konflikter er, og hvordan de kan løses.  Fredsundervisning og opplæring i konflikthåndtering på alle nivå er et av de viktigste innsatsområdene for å fremme og styrke en global fredskultur.

Sabonametoden er  basert i Trancendmetoden og er  hovedsakelig  rettet mot barnehage, skole og arbeidsliv. Metoden er utviklet i samarbeid mellom Johan Galtung og blant andre Synøve Faldalen. Hun ga oss en innføring i metoden og anledning til praktisk øvelse på symposiet. Sabona (jeg ser deg) kan brukes  som øvelse i å se hverandre fra tidlig i livet i alle de små og store konfliktsituasjoner som oppstår – og som alltid har utviklingspotensiale i seg. 

Foredragsholderne:

ingeborg-breines

Ingeborg Breines har vært generalsekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for Unesco, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i Unesco, Paris samt direktør for Unescos kontor i Islamabad og Genève. Breines har vært president for International Peace Bureau og daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap 

Synøve Faldalen er pedagog. Gjennom Sabona-gruppen har hun bidratt til å utvikle et konflikthåndteringsprogram for barnehage, skole og arbeidsliv – med basis i modeller utviklet for FN av professor Johan Galtung.  Synøve Faldalen er medforfatter av boken «SABONA. Jakten på de gode løsninger. Konflikthåndtering kan læres»

Naakow Grant-Hayford  er leder for Galtung-institut i Tyskland på grensen til Basel i Sveits, hvor han arbeider med å videreføre Johan Galtungs teori og praksis. Hayford har samarbeidet tett med Galtung i sine studier av konflikt og fredsbygging. Han har også studert internasjonal jus, permakultur, selvberging og refleksive utviklingsstrategier i Afrika sør for Sahara.

forestilling av og med Birgitte Grimstad:

«DYRENES OG ELEMENTENES PROTESTPARADE MOT MENNESKENES DÅRSKAP»

«Vi har langt overskredet Jordens bærekraft»

«Det blir færre og færre fugler. Over halvparten av spurvefugler er borte for alltid.»
«1 million sjøfugl og 100000 sjøpattedyr dør hvert år av plast!»
«Mennesker og husdyr utgjør 96% av alle pattedyr. Bare 4 % er ville».
«Menneskene utnytter større og større arealer vill natur.»
«Vi bruker svimlende summer på å produsere destruksjonsvåpen. Hvorfor?»
Før eller senere vil denne utviklingen ramme oss alle! DET HASTER!

Birgitte Grimstad har hentet ned scenetepper, – «DE FIRE ELEMENTER» , kostymer og masker fra
tidligere teaterproduksjoner fra loftet hvor de har ligget i 30 år.
Alt er egen produksjon.