18. – 20. september 2020: Økosofisk naturnærvær

Denne helgesamlingen tok for seg to sammenfallende temaer. Det ene handlet om «økosofisk naturnærvær», som en inngang til å gjenfortrylle naturen, bygge et alt-levendes fellesskap og å forstå oss selv i en dybdeøkologisk sammenheng. Inspirert av blant andre Arne Næss og Thich Nhath Hahn, utforsket vi det «økologiske selvet» og «interværen». Et viktig utgangspunkt var nærnatur, naturnær og den nærværende forbindelsen mellom den indre og den ytre natur.

Det andre temaet var inspirert av kvekertradisjonens syn på Det indre Lyset, som utvides til Lyset i Naturen, som en opplysende og skapende kraft både i den indre og ytre natur. Vi eksperimenterte med ulike måter som Lyset i Naturen kan opplyse hjerte og sinn, forsterke et alt-levendes fellesskap og frembringe en sans for det hellige i naturen som kan beskrives som en «øko-spiritualitet». Mye av kurset ble holdt utendørs i naturen, og vi planla en overnatting ute i nærheten av Jonatunet. 

Seminarleder: Per INge Haukeland

Per Ingvar Haukeland er utdannet pedagog, og filosof med Ph.D.fra Universitetet i California i Berkeley, med spesiell vekt på forholdet mellom natur, kultur og menneske i læring-, nyskapings- og bærekraftig stedsutviklingsprosesser i rurale områder. Han arbeider ved Telemarksforsking i Bø siden 2002.[1] Han er også lærer ved Høgskolen i Telemark. Haukeland samarbeidet i mange år med filosofen Arne Næss, noe som resulterte i to bøker: Livsfilosofi (Universitetsforlaget, 1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (Flux forlag, 2008).

RAPPORT OG FOTO FRA DELTAKERNE

Vellykka naturkurs med Per Ingvar Haukeland

Kurset Økosofisk naturnærvær med Per Ingvar Haukeland gjekk helga 18. til 20. sept. 10 deltakarar kunne nyte fint haustver ute, då det meste føregjekk i Jonatunets hage og i skogen i nærleiken, med overnatting  ute,  kveldsmat,  samtalar og frukost rundt bålet.  
Korleis kome i betre og nærare relasjon til naturen?  Arne Næss sin økosofi, asiatisk tenking, ulike urfolktradisjonar og kvekertradisjonen, alt dette prøver Per Ingvar å integrere og bruke for å nærme seg, eller finne fram til måtar å komme i tettare relasjon til naturen me er ein del av, i oss og rundt oss, eller i kvekertale, oppdage og oppleve lyset i naturen,  gjennom  praktiske øvingar og meditasjonsøkter.  

Deltakarane sjølv berika kursutbyttet for kvarandre ved å dele tidlegare naturopplevingar og kursopplevingane rundt bålet og i rollespelet Alle levendes råd.  Bodskapa som kom fram i Rådet, fleire i diktform,  vil bli samla i eit lite hefte.
Oppsummeringsorda  frå deltakarane seier ein god del om utbytte deltakarane opplevde: Glede,  takksemd/takknemlighet,  leik, lys, gjenfortrylling, perspektivutviding, gjenklang, berikande,  relasjon.

Ein deltakar skreiv slik på Facebook: «Nydelig helg på Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø i Jondal, på kurset Økosofisk naturnærvær med Per Ingvar Haukeland. Naturnærværsøvelser, ritualet Council of All Beings, bålkos og utesoving, og masse interessante samtaler. Takk!»

Leif Johnsen


Gruppebilde. Kjøkkensjefen Kristian Flo er ikkje med. Foto: Therese Krzywinski
Foto: Erik Larsen
Foto: Leif Johnsen