26. februar 2021: Utopiverksted

- Referat og video av foredragene er tilgjengelig, se lenger ned -

Professor Ove D. Jakobsen og førsteamanuensis Vivi M. L. Storsletten har sitt daglige virke ved Senter for Økologisk Økonomi og etikk ved Handelshøgskolen/Nord Universitet. Der ble økologisk økonomi innført som fagområde allerede tidlig i 1990-årene av Ove D. Jakobsen.

Økologisk økonomi bryter med ideen om økonomisk vekst og står for et samfunn som ikke er basert på stadig høyere forbruk. Et samfunn grunnlagt på samarbeid og fellesskap fremfor konkurranse og isolasjon. Et samfunn som tar vare på natur og mennesker.
 

Utopiverksted er en metode der vi i stedet for å spørre hvordan fremtidssamfunnet vil bli, spør hvordan vi vil fremtiden skal bli.  I utopiverkstedet inviteres deltakerne til å være med i en prosess der refleksjon over egne erfaringer leder frem mot noen felles verdier som omformes til praktisk handling. Mulige synergieffekter mellom de ulike handlingene blir vurdert i slutten av utopiverkstedet.  Utgangspunktet for et utopiverksted er at alle mennesker og alle lokalsamfunn har  potensial for utvikling, utfordringen er å legge til rette for at potensialet kan virkeliggjøres. Prosessen bygger på at forandring skjer nedenfra, det vil si at de menneskene som bor i lokalsamfunn skal være med å utforme sin egen fremtid.  

Ove D. Jakobsen, professor i økologisk økonomi og etikk holdt et innledende foredrag om ØKOLOGISK ØKONOMI FOR EN BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING.
Deretter presenterte førsteamanuensis Vivi M. L. Storsletten dialog som metode og ga oss en innføring i verkstedets forskjellige faser. 
Utopiverkstedet ble ledet av begge forskerne. De har sammen utviklet modellen som en mulighet for  samfunnsgrupper til å delta i utformingen av vår samfunnsutvikling. Deres utopiverksteder etterspørres nå av lokalsamfunn over hele landet. Arbeidet foregår i nabolag, bedrifter, organisasjoner og kommuner.    
Den 26. februar skjedde dette på Litteraturhuset i Bergen! 
 
Foredragene ble streamet direkte og video ligger på Hardangerakademiets Facebook-side.  Varighet: 1 t 16 min. Det var lydutfordringer i starten, men de ble rettet tidlig i første foredrag.
 

Se video av foredragene her: