5. juni 2021: Politisk møte på Jonatunet i Jondal

Hardangerakademiet i Jondal inviterte til politisk møte i forkant av Stortingsvalet 2021. Politikarer frå alle parti vart utfordra på spørsmål frå om korleis dei stiller seg til dei store spørsmåla i verda i dag, om emna «fred, bærekraftig utvikling og miljø».

Utspørjinga vart leia av Erik Aarebrot.