All makt til algoritmene? – Mennesket mellom natur og teknologi

Foto: Pexels for Pixabay

Helgeseminar 5. – 7. november 2021 med Dag Hareide og Lene Grimstad

Vi opplever en eksponentiell vekst i informasjons- og bioteknologien. Livene våre blir mer og mer preget av digitale hjelpemidler (smarte løsninger). Kunstig intelligens styrer og overstyrer.

Seminaret belyste fremveksten og forretningsmodellen til de store selskapene i Silicon Valley og deres innflytelse på samfunnet, på menneskets sinn, kropp og atferd.

De nye gjennombruddene i bioteknologien smelter sammen infoteknologien og robotikken. Genredigering åpner for muligheter og misbruk: Er det forsvarlig å designe mennesker etter egne ønsker?

Å overføre individets autonomi til maskinen innebærer etiske dilemma og farer. Ikke minst i våpenindustrien.

Dag Hareide:     TEKNOLOGISKE GJENNOMBRUDD I VÅRT ÅRHUNDRE. HVORDAN BLIR DE BRUKT AV TEKNOMAKTENE?

Foredraget tok for seg 13 teknologiske gjennombrudd i vårt århundre som vil kunne endre menneskers sinn, kropp og samfunn drastisk. Deretter  beskrev han hvem som har tatt kontroll over disse teknologiene, og strategien til de mektige teknogigantene på vei inn i 2020-tallet.

Dag Hareide:    FOLKELIGE MOTSTANDSBEVEGELSER MOT TEKNOMAKTENE – OG UTFORDRING TIL VÅRE VERDIER

Teknogigantene i Silicon Valley har møtt stadig mer motstand. Også i Norge vokser det fram «motstandsbevegelser» på områder der teknologien ikke bare har gode sider. Dette er en kamp i samfunnet, men berører også dype personlige spørsmål om etikk, natursyn og menneskesyn.

Dag Hareide (født 1949) er tidligere rektor på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi. Han har blant annet vært generalsekretær i Norges Naturvernforbund, Regnskogfondet og Kirkens Bymisjon, koordinator i arbeidet med hungersnød i Etiopia for FN og leder for Nordisk Forum for Konfliktmegling. Dag Hareide har studert sosiologi, idéhistorie, jordbruk og religion. Han har skrevet en rekke bøker. I 2015 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sitt ekstraordinære samfunnsengasjement.

Lene Grimstad:    Automatisering av krig – Hvor er utviklingen på vei og hvordan går FN-prosessen?

Lene Grimstad har følgende bakgrunn:

  • Master i Society, Science and Technology in Europe (ESST) ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Strasbourg.
  • Bachelor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole


Faglige interesseområder:

Hun er styremedlem i Norges Fredslag og leder en temagruppe om automatisering av krig i samme organisasjon. Lene har fulgt staters arbeid med Lethal Autonomous Weapons Systems under FNs Våpenkonvensjon siden 2014, og er norsk mediekontakt for den internasjonale Campaign to Stop Killer Robots. Lene sitter også i styringskomiteen til det norske forskeroppropet “Lytt-til-oss”.

Foto øverst på siden: Pexels for Pixabay