Fredssymposiet 2022, 29. – 31. juli

Foto: Susanne Urban

"OPPRUSTNING NÅ!" NØDVENDIGHET ELLER BLINDVEI?

Dette var overskriften på sommerens fredssymposium.

State of the world

Johan Galtung holdt årlig en fersk rapport om verdenssituasjonen fra Fredssymposiets første år ved tusenårsskiftet til og med år 2019. Han kalte sin årlige rapport State of the world.
 
I 2022 var det vårt rådsmedlem Ingeborg Breines som holdt sitt State of the world-foredrag.
 
Ingeborg Breines er cand.philol. fra universitetet i Oslo og har en maitrise i filosofi fra universitetet i Nantes.
I mange år av sitt liv har hun arbeidet i UNESCO, først som generalsekretær for Den norske nasjonalkomiteen, så for programmet Kvinner og Fredskultur ved UNESCOs kontor i Paris.
Deretter var hun direktør for UNESCOs kontorer i Islamabad og i Geneve.
Derfra gikk veien hennes til stillingen som president i International Peace Bureau, IPB, verdens eldste og største fredsorganisasjon. Der er hun fremdeles aktiv rådgiver.
Som en klar forkjemper for fredskultur har hun skrevet en rekke artikler, redigert og vært medforfatter i flere bøker om emnet.
Høsten 2022 kommer hennes bok «FREDSKULTUR. UTOPI  ELLER SIKKERHETSPOLITISK  ALTERNATIV?» ut på Orkana forlag.
 
Gjennom de siste årene har Ingeborg Breines vært ledende i fredsbevegelsens organisasjon av et nordisk-russisk mellomfolkelig samarbeid. I 2020 og 2021 ble det holdt seminarer i Oslo med temaet «Naboer som venner, ikke fiender», arrangert av Fredslaget, IKFF og Bestemødre for fred, med økonomiske midler fra Fredsrådets bevilgning fra UD. 

Ingeborg Breines skrev: I en innledning om verden slik den ser ut i dag er det vanskelig å unngå et noe dystert skjær. Det er krig i Europa, og andre steder i verden. Plutselig ble en utenkelig krig veldig nær. En pandemi har i de siste årene både tatt liv og gjort livet svært vanskelig for mange med økende isolasjon, fattigdom, sult og vold. Miljø- og klimakrisa er dramatisk og atomvåpenfaren øker. Kan vi klare å vise at i en slik situasjon er ikke opprustning svaret – at vi ikke har råd til militarisme, verken økonomisk, økologisk eller etisk? Hva er fredsbevegelsens rolle og muligheter når politisk og militær konfrontasjon dominerer over kompromissvilje og dialog? Hvordan kan vi styrke både multilateral forståelse og samarbeid og FNs overordnede mål om å skape fred med fredelige midler? Klarer vi å bygge bruer og ikke murer? Kan vi sammen makte å finne frem eksempler på at fredskultur er mulig, praktisk og smart? 

Ingeborg Breines

Referat fra foredraget State of the world

Vi er så heldige at Per Mathisen som var deltaker på sommerens fredssymposium, har skrevet et fyldig og godt referat i to deler for det digitale tidsskriftet Argument Agder. Takk for at vi får dele det!

https://www.argumentagder.no/post/jeg-blir-nervoes-naar-mange-gaar-i-takt

https://www.argumentagder.no/post/jeg-blir-nervoes-naar-mange-gaar-i-takt-2

Cecilie Hellestveit:

STORMAKTER, RIVALISERING OG KRIG I EN NY TID. HVOR GÅR DU NÅ MITT LILLE LAND?

Hun er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hellestveits fagekspertise er krig, fred og folkerett, og hun arbeider både med folkerettsregimer og normutvikling, samt analyse av væpnede konflikter og konflikt-dynamikk. Hun har studert og arbeidet i Midtøsten, USA, Russland, Frankrike og Tyskland. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge (PRIO, SMR / UIO, NUPI, IKOS, ILPI) og i utlandet (Max-Planck Institute for ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht i Heidelberg, Atlantic Council i Washington, juridisk fakultet ved Hebrew University i Jerusalem, og Institute for Applied Ethics i Saarbrucken). Hun har utgitt bøker og artikler om krigens folkerett, menneskerettigheter i væpnet konflikt, menneskerettigheter i islam og folkerettens regulering av ny teknologi, samt flere bøker om konflikter i Midtøsten. Hun er dessuten en uredd samfunnsdebattant.

Tord Bjørk:

Nordisk fred - en arbeidsplan for fred i Europa og verden

Hvordan kan vi komme opp med en plan for hvordan vi i Norden kan bidra til fred på jorden og fred med jorden? Hvorfor skjer det så drastiske endringer i de nordiske statenes utenrikspolitikk? FN blir i økende grad satt på sidelinjen til fordel for NATO og andre rikmannsklubber som IMF og EU, der demokrati erstattes av samarbeid mellom sivilsamfunnet og staten på storkapitalens premisser.

Hva kan folkebevegelser på landsbygda og i byen gjøre som motkraft for å skape trygghet og frihet i Norden og for hele menneskeheten? 

Tord Björk bor i Huddinge like sør for Stockholm og er pensjonist i Lærerforbundet. Han var koordinator for arbeidsgruppen som arrangerte People’s Forum i forbindelse med FNs Stockholm+50-møte i juni, er medgründer av People and Peace Network, aktiv i Friends of the Earth og medlem av det internasjonale rådet for World Social Forum.

Hasse Schneidermann meldte avbud på grunn av sykdom, men ble med på  zoom og storskjerm i 15 minutter. Tord Björk sa ja til å gå inn for Hasse Schneidermann på kort varsel. Også han er med i samarbeidet om et Nordisk Fredsråd.

Hasse Schneidermann:

NORDISK FRED -EN VISJON OM FRED I EUROPA

Hvordan utvikler, fremmer og taler vi for en felles ikke-militær sikkerhetspolitikk – en fredspolitikk i hele den nordlige dimensjon av Europa.

Hasse Schneidermann kommer fra Rønde i Danmark. Han er pensjonert generalsekretær i et nordisk-baltisk NGO-nettverk om folkehelse og er i dag formann for fredsministerium, med-initiativtaker til Forby Atomvåpen – ICAN Danmark og aktuell med å skape et Nordisk Fredsråd.

Linn Stalsberg:

ANTI-KRIGSBEVEGELSEN, MILITÆRNEKTING OG FREDSARBEID: HVORDAN FLYTTE PREMISSER I EN MILITARISERT VERDEN

Hun er en norsk sakprosaforfatter, skribent og journalist. Hun er utdannet sosiolog fra London School of Economics og er fast kommentator i Dagsavisen og Agenda Magasin.

Hun har blant annet gitt ut bøkene:  

  • «Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land»,
  • «Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur»
  • «Etter pandemien. Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag.»

Kommentar av Linn Stalsberg i Dagsavisen etter symposiet