Fredssymposiet 2023, 28. – 30. juli

Utsnitt maleri av Ida Harsløf

Fredsarbeid i krigstid

Dato: 28. – 30. juli 2023

Det er krig i Europa, og den militære logikken som råder, både politisk og gjennom media, er å avgjøre Ukrainas og kanskje også Europas framtid på slagmarken. Men vi vet at det finnes en annen logikk som bygger på ikkevold, fredfull konflikthåndtering, diplomati og ikke minst: samarbeid om tidens store globale utfordringer. En annen og fredeligere verden er mulig.
 
Det finnes utallige initiativer rundt om i verden som nå arbeider for denne muligheten.
Hardangerakademiet, Nordisk senter for fred, utvikling og miljø har som visjon å være et av verdens mange arnesteder for fremtidige løsninger.
 
Sommerens fredssymposium er dedikert til fred, samarbeid, bærekraft og nedrustning ut fra et nordisk perspektiv.
 
Også i år holder Ingeborg Breines årets «State of the world-foredrag.» ut fra hva hun ser som verdens store utfordringer midt i året 2023. Vi kan se frem til et innsiktsfult foredrag! 
Ingeborg Breines har arbeidet for fredskultur gjennom et langt liv, blant annet som leder av tre forskjellige Unescokontorer rundt om i verden og som copresident i «International Peace Bureau». Hun er også bokaktuell og vil gi en omtale om sin bok:
«FREDSKULTUR. Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ?»
 
Ulla Klotzer er en profilert miljø- og fredsaktivist i Finland og steinerpedagog.
Tittelen på hennes foredrag er:
«Nato i Norden. Hva gjør fredsbevegelsen?»
 
Ola Tunander er seniorforsker ved «Institutt for fredsforskning i Oslo» (Prio) og forfatter.
Tittelen på hans foredrag er:
«Hvis krig kan starte med løgn, så kan fred begynne med sannhet.»
 
Dag Hoel er forfatter og filmprodusent og har familiehistorie fra Raufoss.
Tittelen på hans foredrag er:
«Fred er ei det beste.»
 
Ida Harsløf er dansk fredsaktivist, pedagog og billedkunstner.
Hennes foredragstittel er:
«Kunsten i fredens tjeneste.»
 
Theo Koritzinsky er norsk statsviter og politiker.
Han vil presentere boken:
«Militærnekting som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922-2022.»
 
Liss Schanke  og Susanne Urban, aktive medlemmer i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, holder begge innlegg om veier til fred.
 
Under symposiet vil vi  utforske alternativer til militarisme og opprustning 
gjennom samtaler, kunstneriske uttrykk og work-shops.
 
Det hele skjer mellom fonn og fjord i den vakre  bygden Jondal i Hardanger
 
Vi oppfordrer alle som er opptatt av 
å skape en fredeligere verden til å delta på Fredssymposiet 2023.
Sammen kan vi utforske veier til en mer bærekraftig og fredfull fremtid.
 
Hjertelig velkommen!

Fredag 28.juli:
17.00 Ankomst og registrering, Varmt måltid.
19.00 Velkomst og presentasjonsrunde
19.45 Bokpresentasjoner og samtale – Ingeborg Breines: Fredskultur – utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ?
Theo Koritzinsky: Militærnekting som krigsmotstand og fredskamp i Norge

Lørdag 29. juli:
07.00 Yoga for morgenfugler med Susanne Urban.
08.00 – 08.45 Frokost:
09.00 Morgensang. Dagens program og praktisk informasjon.
09.15 “STATE OF THE WORLD» Ingeborg Breines – med etterfølgende spørsmål og samtale.
11.00 Drikke og noe å bite.
11.15 Dag Hoel: Fred er ei det beste
12.30 Lunsj
13.30 Ulla Klotzer: NATO i Norden. Hva gjør fredsbevegelsen?
14.30 Kort pause
14.45 Ida Harsløf: Kunsten i fredens tjeneste, med etterfølgende spørsmål og samtale.
16.15 Kaffe/te
16.30 Workshops:
18.00 Pusterom, vandring, bading
19.00 Middag
20.30 Olsok aften med musikk og bål.

Søndag 30. juli
07.00 Yoga for morgenfugler med Susanne Urban
08.00 – 08.45 Frokost
09.00 Morgensang. Dagens program og praktisk informasjon.
09.15 Ola Tunander: Hvis krig kan bli startet med løgn, kan fred begynne med sannhet.
10.15 Ikke bekreftet
11.15 Kort pause
11.30 Paneldialog med foredragsholderne.
12.45 Det takkes for deltakelse.
13.15 Lunsj
14.00 Avreise

NB! Det kan bli små endringer i programmet

Ida Harsløf:  
Kunsten i fredens tjeneste 

Krigen og krigens konsekvenser har i alle tider vært gjenstand for kunstneriske uttrykk, og fredsbevegelsene har gjort det samme ved manifestasjon, demonstrasjon, protest, eller bare ved utrykke våre synspunkter.

Ida Harsløf vil fortelle og vise i bilder som illustrerer hvordan fredsbevegelsen i plakater og løpesedler har brukt bildet som budskap, men også hvordan man gjennom billeduttrykket kan bearbeide den frykt og de håp vi bærer på.

Ida Harsløf er en dansk fredsaktivist, cand. ped. i billedkunst og billedkunstner.

 

Dag Hoel:
Fred er ei det beste. 

Dag Hoel trekker de store linjene i hvordan vi i Norge har tenkt om – og manøvrert i – internasjonal våpenhandel gjennom hundre år. Den etiske dimensjonen ved våpensalg, faren for utilsiktet bruk av norske våpen, var utgangspunktet for vårt eksportregelverk. Etter innføringen av en markedsorientert verdensorden, har intensjonene ved regelverket fått mindre relevans. Markedet har rett.

Dag Hoel (1962), er forfatter og filmprodusent. Han ga i 2017 ut boka Fred er ei det beste, (Spartacus). Med utgangspunkt i familiens historie i ammunisjonsindustrien på Raufoss, forklarer forfatteren Norges rolle i internasjonal våpenhandel.

              

Ingeborg Breines:
State of the world.

Ingeborg Breineshar vært generalsekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for Unesco, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i Unesco, Paris samt direktør for Unescos kontor i Islamabad og Genève. Breines har vært president for International Peace Bureau og daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap 

Ingeborg Breines vil også presentere sin nye bok: Fredskultur – utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ?

 

Ulla Klotzer:
NATO i Norden. Hva gjør fredsbevegelsen?
Sverige og Finland har vært nøytrale land, en buffer mellom NATO og Russland. Finland er nå offisielt blitt medlem av NATO, og Sverige er på vei inn. Hva er problemet med NATO, og hvorfor er fredsbevegelsen svært kritisk til denne militæralliansen?
Ulla Klotzer er fra Finland og er en profilert miljø- og fredsaktivist.

I mesteparten av sitt voksne liv har hun kjempet mot kjernekraft og atomvåpen. Nå kjemper hun også mot NATO og etablering av amerikanske baser i Finland. 

Ulla Klotzer er Steinerskolelærer og har tidligere vært nesteleder i partiet De Gröna og leder for folkebevegelsen Alternativ til EU.

 

Ola Tunander:

«Hvis krig kan bli startet med løgn, så kan fred begynne med sannhet

Ola Tunander er en svensk samfunnsviter og historiker. Han tok doktorgrad ved Linköping Universitet i 1989, med en avhandling om «US Naval Strategy, Weapons Technology and Geopolitics», hvilket ga ham stillingen som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO). Han var ansvarlig for PRIOs program for utenriks- og sikkerhetspolitikk og ble utnevnt til stillingen som Research Professor i 2000. Fra 2016 er han Research Professor Emeritus.

Tunander har skrevet eller redigert 15 bøker, flere av dem behandler amerikansk-britiske operasjoner for å disiplinere sine allierte. Han har blant annet gitt ut boken «Libyakrigen» hvor han avslører de uærlige metodene som ble brukt for å påvirke verdensopinionen til å forlange en «humanitær intervensjon» i Libya i 2011. Ola Tunander har deltatt aktivt i debatten rundt NATOs og Russlands rolle i krigen i Ukraina.

 

Theo Koritzinsky:
Militærnekting som krigsmotstand og fredskamp i Norge.  1922-2022
Bokpresentasjon

Theo Koritzinsky er en norsk statsviter og politiker. Han har vært leder for SV og stortingsrepresentant.