Bevissthetsutvikling og systemendring

Hardangerakademiet, nordisk senter for fred, utvikling og miljø og Antroposofisk Selskap i Bergen inviterer til seminar.

I en verden preget av kriger, miljø- og klimakrise med mennesker på flukt fra sine hjem og økende sosial urettferdighet, trengs et systematisk skifte i måten å tenke på av stor størrelse og i flere dimensjoner. I dag er det mye som tyder på at materialistisk-reduksjonistisk vitenskap ikke gir svar på alle utfordringer. Systemendring og skifte av paradigme krever en betydelig bevissthetsendring. Kan løsningen ligge i mennesket selv?

I samsvar med dypøkologi refererer spiritualitet til ideen om at det er et åndelig ikke-materielt aspekt ved virkeligheten som overskrider den materielle verden. Spiritualitet er et komplekst og mangefasettert begrep som både er knyttet til utvikling av indre bevissthet og til søken etter mening med livet.

Professor i økologisk økonomi og etikk ved Nord Universitet, Ove Jakobsen vil holde innlegget «Hvordan kan det spirituelle bidra til ny forståelse av økologisk økonomi og sosial endring?», og teolog og prest Helge Hognestad vil holde innlegget «Om å frigjøre menneskets guddommelige potensiale.»

Helge Hognestad og Ove Jakobsen vil etter sine innlegg gjennom intervju av Asbjørn Stavland komme i samtale med hverandre og også etter hvert med publikum.

Seminaret arrangeres av Hardangerakademiet, nordisk senter for fred, utvikling og miljø og Antroposofisk Selskap i Bergen.

150/120,- (stud.)