BÆRE ELLER BRISTE 18.-20. oktober 2024

PROF. ROGER STRAND, SENTER FOR VITENSKAPSTEORI, UiB

Kan vi bli bærekraftige uten å endre våre fortellinger om
natur, 
samfunn og vekst?

Verden har nylig lagt bak seg det siste klimatoppmøtet COP 28.  Men kan denne årlige begivenheten også ses på som en sovepute for konkret handling? Hva står foran oss? Hva er veien videre? Hva betyr egentlig ordet bærekraft i denne sammenhengen?

Samtaler om bærekraft og bærekraftsmål blir stadig flere, og store og små statlige og ikke-statlige aktører i Norge og internasjonalt blir stadig mer aktive på området. Men hvordan hvordan har reisen vært siden Brundtland-kommisjonen og hvor er vi på vei? Hva betyr bærekraft på personlig hverdagsnivå? Kan vi bli bærekraftige samtidig som vi beholder våre vante fortellinger om natur, samfunn og vekst? Hva er barrierene og utfordringene?

Velkommen til en stimulerende og berikende helg med professor Roger Strand og Hardangerakademiet i Jondal hvor vi utforsker dypøkologi, bærekraftsbarrierer og -muligheter, politikk og fallgruver, grønn vekst, nedvekst, smultringøkonomi, systemiske sammenhenger og mye mer. Helgen vil fylles med foredrag, gruppearbeid, utendørsaktiviteter, og vil også tilby yoga.

Roger Strand er prisbelønt professor ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han jobber med usikkerhet og kompleksitet i grensesnittet mellom vitenskap og samfunn. Arbeidene hans spenner over natur-, medisin- og miljøvitenskapens filosofi. Han fokuserer også på etiske og sosiale aspekter ved fremvoksende vitenskap og teknologi.

Kurset vil passe alle som er interessert i bærekraft, natur, miljø, klima og praktiske handlinger knyttet til disse elementene og krever ingen forkunnskaper om emnene. Helgen vil også være en god anledning til å knytte nye kontakter.

Fredag:

17:00 – 18.30: Innsjekking (tilpasset kollektivtransport fra Bergen)

18.15 – 19.15: Servering av varm suppe

19:30 – 21:00: Innføring i over bærekraftsmålene:
Hva er planen, hva er intensjonen?
En oversikt over status over natur, klima, ressurssituasjon, og hvordan verdenssamfunnet forholder seg til dette – i offisiell bærekraftspolitikk fra Brundtland og til i dag med bærekraftsmålene og EUs Green Deal, men også i realpolitikken, som inneholder stadig nye satsinger på fossile brensler og vekstpolitikk både i Norge og internasjonalt.
En får også en kortfattet oversikt over de ulike alternativene: grunn og dyp økologi, svak og sterk bærekraft, økologisk modernisering/grønn vekst og nedvekst/ smultringøkonomi.

21:00 – 22:30: Te – noe kulturelt/ åpen post

Lørdag:

06:45 – 07:30: Yoga for morgenfugler

07:45 – 08:45: Frokost

09:00 – 10:00: Forelesning 1: «Hva er hindringene, hvorfor så vanskelig?»

10:00 – 10:15: Pause

10:15 – 11:30: Forelesning 2: gruppearbeid: en liten workshop om “Hva kan vi gjøre i egne liv?», en praktisk idemyldring. Gruppearbeid om «Hva betyr bærekraft i din hverdag?» – koplet an til deltakernes konkrete livserfaringer.

11:30 – 12:30: Vandring i nærmiljøet / praktisk arbeid

12:30- 13:30: Lunch

13:30 – 14:30: Forelesning 3 / gruppearbeid: forelesnings-/diskusjonsrunde om hindringer og vansker med oppskalering av det vi kan gjøre på lokalt nivå, slik at det monner i den store sammenhengen.

14:30 – 16:30: Vandring langs elven / aktiviteter ute / andre aktiviteter

16:30- 17:30: Forelesning 4 / gruppearbeid: Hindringer mot bærekraft knyttet til økonomiske interesser, verdisyn, natursyn, dominerende diskurser, maktstrukturer.

17:30 – 18:00: Pause

18:00 – 19:00: Gruppearbeid / Inspirasjon til forandring

19:15 – 20:30: Middag

20:30 – 22:30: Sosialt samvær / Kulturkveld / Lydbad

Søndag:

06:45 – 07:30: Yoga

07:45 – 08:45: Frokost

09:00 – 10:15: Keynote forelesning om det å tenke nytt ved å tenke på hva vi kan gi slipp på. For å opprettholde (sustain) noe, hva må vi gi slipp på av andre ting/ verdier/ begjær?

10:15 – 10:30: Pause

10:30 – 12:00: Plenumsdiskusjon / gruppearbeid / dialogkafe / OpenSpace

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00: Oppsummering / presentasjon av gruppearbeid

14:00: Hjemreise (tilpasset kollektivtransport til Bergen)