FREDSSYMPOSIUM 2024 – «Veier til fred» 9.-11. august

Sommerens fredssymposium er dedikert til fred, samarbeid, bærekraft og nedrustning ut fra et globalt perspektiv.

Glenn Diesen

Ove Jakobsen

John Y. Jones

Susanne Urban

Wim Vam Der Toorn

Rullande Gråstein

Det er krig i Europa og i Midt-Østen. Makten som rår hevder det bare må bombes litt mer,

drepes noen tusen til, så er seieren innen rekkevidde. De sender missiler, ammunisjon og
bombefly, og sier at veien til fred går gjennom våpen. 

Mennesker, miljø, klima, boliger, infrastruktur og kultur, møysommelig bygd opp gjennom generasjoner blir rasert og ødelagt. Ressurser som trengs til å skape og vedlikeholde gode samfunn og takle klima- og miljøkrise, sløses bort på ammunisjon, våpen og krigsmaskiner.

Slik er krigens logikk. Konflikter løses ved våpen. Dette er medias budskap til våre barn.

Hardangerakademiet står for en annen linje, en annen utvikling. Vi står fast ved at krig som metode for å løse konflikter er gammeldags og kontraproduktivt.  Det finnes metoder som bygger på ikkevold, fredfull konflikthåndtering, diplomati og ikke minst, samarbeid om vår tids felles globale utfordringer. Johan Galtung som gikk fra oss tidlig i år, har vist konstruktive, kreative og konkrete veier til å løse konflikter og bidra til forsoning og varig fred.   

I dag opplever vi at kunnskapsrike aktører som prøver å bidra til å løse underliggende konflikter sjelden får slippe til i de vanlige mediekanalene. Hardangerakademiet er glad for å presentere noen av disse motstemmene.  

 Hardangerakademiet, Nordisk senter for fred, utvikling og miljø har som visjon å være et av mange arnesteder for å løse konflikter og å skape fred med fredelige midler. Konflikter må transcenderes og heves opp til et nivå der en ser at verdens store utfordringer er globale, og at internasjonalt ikke-diskriminerende samarbeid er den eneste muligheten vi har for å redde klima og miljø og skape en grønnere og mer rettferdig verden for alle.

I år blir det John Y. Jones som skal holde årets State of the world foredrag
– i tradisjonen etter Johan Galtung. 

John Y. Jones John Y. Jones er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med amerikansk kultur med jødisk amerikansk litteratur som spesiale. Han arbeidet med bistand og utviklingsspørsmål på 80-tallet hos UNICEF-Norge, ledet senere Diakonhjemmets internasjonale senter, opprettet utviklingsgruppa IGNIS og senere Networkers SouthNorth og drev Dag Hammarskjöld-programmet ved Voksenåsen kultursenter i Oslo i en årrekke. I dag er han frilans journalist tilknyttet kvartalsmagasinet NY TID/Orientering med temaene fred og konflikt, og sitter i styret og redaksjonsrådet der. De siste årene har han spesielt viet sin tid til koreanske fredsspørsmål og temaene åpenhet og varsling, med en serie norske og europeiske arrangement for å sette lys på saken mot publisisten Julian Assanges. John sitter i styret for fredsstiftelsen «Lay Down Your Arms».

Ove Jakobsen er professor ved institutt for økologisk økonomi og etikk ved Nord Universitetet i Bodø. Han arbeider med samspillet mellom økonomi, samfunn og natur, og formidler sin forskning i bøker, artikler og seminarer. Ove Jakobsen er en etterspurt foredragsholder både i Norge og andre land. Han skal hode foredraget: «Johan Galtung fredsøkonomi i perspektiv»

Glenn Diesen er statsviter, forfatter og professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han er spesialist på russisk utenrikspolitikk og geopolitikk og har skrevet og utgitt en rekke bøker blant annet om forholdet mellom Russland og vesten. Bøkene hans er utgitt på engelsk og har fått stor oppmerksomhet i mange land.

Han skal holde foredraget: «Media sin rolle i Ukrainakrigen.»

Susanne Urban er forfatter av boken ‘Galtungs metode for fred’.  Hun er rådsmedlem i Hardanger-akademiet og styremedlem i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bergen. Foredraget hennes ‘Forsoning – rydde opp i fortiden og bygge en framtid’ bygger på boken Reconciliation – Clearing the Past, building a Future der Johan Galtung er medforfatter. 

Under symposiet vil vi utforske alternativer til militarisme og opprustning gjennom samtaler, gruppediskusjoner og paneldialog.

Billedkunstner Wim Van Der Toorn står bak årets utstilling. 

Det blir også konsert, tur på fredsstien og morgenyoga for de som ønsker det.
Symposiet foregår mellom fonn og fjord i den vakre bygden Jondal i Hardanger

 Vi oppfordrer alle som er opptatt av  å skape en fredeligere verden til å delta på   Fredssymposiet 2024. Her kan vi sammen utforske veier til en mer bærekraftig   og fredelig fremtid.

Fredag 9. august        

17.00    Ankomst og registrering, Varmt måltid.

19.00    Velkommen til Hardangerakademiet 

19.30    Arven etter Johan Galtung – John Y. Jones og Johanne Hartwig

20.30   Utstillingsåpning. Wim Van Der Toorn.

Lørdag 10. august:

07.00     Yoga for morgenfugler

08.00 – 08.45   Frokost: 

09.00    Samling i foredragssalen.              

“STATE OF THE WORLD» John Y. Jones – med etterfølgende spørsmål og samtale. 

10.30    Pause m kaffe

10.45    Glenn Diesen: Media sin rolle i Ukrainakrigen

12.00    Lunsj

13.00    Tur rundt fredsstien. 

14.00    Vann og frukt settes fram 

14.15     Ove Jakobsen: Johan Galtung fredsøkonomi i perspektiv 

16.00    Kafédialog kaffe, te m.m.

18.00    Pusterom, vandring, bading, tur på fredsstien?

19.00    Middag.   

20.00   Konsert inne

21.00   Musikk og bål.

21.30   Servering av fingermat ute

Søndag 11. august

07.00     Yoga for morgenfugler 

08.00    08.45 Frokost 

09.00     Morgensang. Dagens program og praktisk informasjon. 

09.15      Susanne Urban: Forsoning – rydde opp i fortiden og bygge en framtid.     

11.30.      Kort pause

11.45      Paneldialog med foredragsholderne. 

12.45     Takk for deltakelse. Praktisk informasjon. 

13.15      Lunsj                              

14.00    Avreise