Artikler og tekster

Ingeborg Breines i Viktoriahuset, Göteborg 2018 10 01 (1)

Verden, vi og Sikkerhetsrådet

 Ingeborg Breines, foredragsholder på Fredsymposiet 2020: Gode råd når Norge skal inn i Sikkerhetsrådet.  Norge er for femte gang valgt inn i FNs Sikkerhetsråd. Denne gang for perioden 2021 – 2023. Hver periode kan ha sin egenart og sine utfordringer.…

Professor bruker utopi som metode for å gjøre verden til et bedre sted

Artikkel av Elisabeth Bergskaug for abc/nyheter.
21. juni 2020

Historien om Johan Galtung og Hardangerakademiet

Foto: Paul Bernhard

Johanne Margrethe Hartwig har skrevet en artikkel om hvordan Johan Galtungs historie er knyttet til Jondal og Hardangerakademiet.

Kriminalisering og avskaffelse av krig

– om å fjerne årsaker til krig
– om å fjerne krig som institusjon

Foredrag av Johan Galtung på Litteraturhuset i Bergen 20. april 2015. 
Varighet: 1 time 48 minutter
Klikk på symbolet nederst til høyre på filmens menylinje for å vise video i full skjerm.