Bli medlem i Hardangerakademiet

Som medlem av Hardangerakademiet får du stemmerett på årsmøtet som er akademiets høyeste organ. Slik har du medbestemmelsesrett og kan påvirke akademiets styresammensetning og utvikling. Innmelding skjer ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Du kan velge om du vil betale kr 200, kr 300 eller kr 500 pr. år. Beløpet settes inn på Hardangerakademiets konto 3450 35 96980. Merk betalingen «Medlemsavgift [årstall] [ditt navn]»

 
[forminator_form id="1245"]