Bli medlem i Hardangerakademiet

Som medlem av Hardangerakademiet får du stemmerett på årsmøtet som er akademiets høyeste organ. Slik har du medbestemmelsesrett og kan påvirke akademiets styresammensetning og utvikling. Innmelding skjer ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Kontingent kr 200, pr. år eller beløp etter ønske. Beløpet settes inn på Hardangerakademiets konto 3450 35 96980. Merk betalingen «Medlemsavgift [årstall] [ditt navn]»