Tidligere arrangementer

9 – 11. oktober 2020: Økologisk landbruk i lys av økologisk økonomi

Økologisk produksjon av mat har en sentral posisjon innenfor en økologisk økonomi som ikke overskrider naturens tålegrenser og som sørger for at alle mennesker får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med andre ord en økonomi som skaper fred mellom mennesker og natur, mellom mennesker og i det enkelte mennesket.

18. – 20. september 2020: Økosofisk naturnærvær

Inspirert av blant andre Arne Næss og Thich Nhath Hahn, vil vi utforske det «økologiske Selvet» og «interværen». Et viktig utgangspunkt er nærnatur, naturnær og nærværende forbindelsen mellom den indre og ytre natur.