Hardangerakademiet 9. - 11. oktober:
økologisk landbruk i lys av økologisk økonomi

Fredag 9. oktober

19.00 Velkommen
           Orientering om kursinnhold og metode
           Presentasjon av deltakere

19.30  Kveldsmat

20.00 Korte introduksjonsforedrag
          Kort innføring i økologisk økonomi og økolandsbyer
          Ove Jakobsen og Kristian Flo

 21.30 Avslutning for dagen

_____________________________________________________________________________________

Lørdag 10. oktober

08.00   Frokost

09.00   The Great Transition
              Ove Jakobsen

10.00    Pause

10.15     Hva og hvorfor økolandsbyer
             Kristian Flo

11.15      Pause

11.30     Økologisk landbruk i lys av FN’s bærekraftmål
              Jostein Hertwig

13.00     Lunsj

14.00    Utopiverksted
              Ove Jakobsen

17.00     Transformasjon
              – Jostein Hertwig: Hvordan endre matvaresektoren.
              – Ove Jakobsen: Økologisk økonomi i praksis/Bodø Europeisk kulturhovedstad 2024
              – Kristian Flo: Økolandsbyer som forandringsagent.

19.00     Middag

_______________________________________________________________________________________

Søndag 11. oktober

 08.00   Frokost

 09.00   Plenumssamtale om hvordan vi kan bidra til å omsette ideene og prosjektene fra
              utopiverkstedet til praktisk handling

11.30     Oppsummering. Veien videre
             Jostein Hertwig, Kristian Flo og Ove Jakobsen

12.30    Lunsj