Workshop -
Hvordan kan fredsbevegelsen jobbe sammen for å få Norge til å signere atomvåpenforbudet

ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.
 
Rundt ti personer deltok på workshopen som tok utgangspunkt i følgende:
 
Ifølge en undersøkelse Norsk Folkehjelp gjennomførte i 2019 mener 78 prosent av den norske befolkningen at Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Kun 9 prosent av befolkningen var på linje med regjeringen, som stemte imot forbudet da det ble vedtatt i FN i 2017.
 
Dette må vi få fram. Fredsorganisasjonene må vise at regjeringen er i utakt med folket, og det er viktig å komme i dialog med de politiske partiene om dette, fra nå av og fram til valget. Dette må være en hovedsak. Alle ungdomspartiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet er for FNs atomvåpenforbud.
 
ICAN har en veldig bra nettside, med oppdatert informasjon om arbeidet for å forby atomvåpen, blant annet hvor mange stater som har skrevet under forbudet, og hvor mange av disse som har ratifisert. Her finner man god informasjon til kampanjer og aksjoner.
 
26.september er merkedag for FNs atomvåpen. Denne dagen bør markeres da den peker framover mot et forbud mot dette grusomme masseødeleggelsesvåpenet.
 
Deltakerne fra Hamar og Innlandet fortalte at IKFF og andre organisasjoner i Hamar og Innlandet skal markere at det er 75 år siden bomben falt over Hiroshima 6.august 1945. De har planlagt et innholdsrikt program som strekker seg fra morgen til kveld.   
 
Norges fredslag har utlyst en Sosiale Medier-konkurranse for ungdom og unge under 30 år om FNs atomvåpenforbud. Ny frist for deltakelse 1. november. Dele informasjon om dette og oppfordre ungdommer til å delta. Premie 5000,-.
 
Fredsorganisasjonen kan også vise filmer og komme med filmanbefalinger på sosiale medier. 
 
FN og NATO har motstridende føringer når det gjelder nedrustningsspørsmål generelt.  Hvem skal Norge følge? Dette må også diskuteres med politiske partier og ellers i det offentlige rom.  
 
Åse Møller-Hansen