om Hardangerakademiet
for fred, utvikling og miljø

Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø er en ideell organisasjon som har holdt sine årlige sommersymposier i Jondal siden 2000. Under sitt tidligere navn, «Nordisk Fredsakademi» har man her arbeidet med fredsspørsmål og mulighetene for å løse små og store konflikter gjennom menneskemøter og dialogarbeid.

Johan Galtungs forskningsarbeid og lange internasjonale erfaring i konflikthåndtering og fredsbygging på alle plan, ligger til grunn for symposiene hvor han i alle disse årene har holdt sitt «State of the world»-foredrag. Galtungs slektsnavn har sine røtter i Jondal, og hytten hans i Jondal er etter hvert blitt hans norske base.Med utgangspunkt i, og inspirert av Galtung og fredssymposiene, har vi etablert Hardangerakademiet i Jondal som et senter for fred, utvikling og miljø.

Hardangerakademiets primære mål er fredsarbeid på alle plan. Vi ser hvordan vår klodes klimasituasjon og den tilsynelatende fastlåste økonomiske vekstideologien er tett sammenvevet og lett kan føre til væpnede konfliktsituasjoner og ufred. Derfor er utvidelsen av vår målsetting til de tre områdene Fred, Utvikling og Miljø en logisk prosess som åpner for større perspektiver.

Verden står foran store utfordringer, jordens beboere ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er en opplagt vei å gå i den situasjonen verden nå står. Fredelige konfliktløsninger, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som er eksistensielt nødvendig for vår fremtid.

FRED

Økonomiske kriser, klimakatastrofer og jakten på verdens siste ressurser øker faren for krig. De aller fleste av oss vet at krig og andre former for væpnet kamp er et fullstendig forfeilet middel når målet er å løse konflikter. Likevel fortsetter vi med å føre kriger. Konfliktløsninger gjennom forhandling og forsoning må til for å snu en destruktiv utvikling.

UTVIKLING

Den fremherskende produksjons- og fordelingsmodellen bygger på en rent økonomisk vekstideologi som satser på grenseløs kvantitativ økning. Den har ført til overproduksjon og overforbruk på den ene siden, forurensning og fattigdom på den andre. Kvantitativ vekst må avløses av kvalitative forbedringer med bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling.

MILJØ

Menneskeskapte klimaendringer truer livet på jorden. En ny oppvåkning er nødvendig så vi kan se og erkjenne hvor vi er på vei. Den må forankres i vår bevissthet og i all politisk handling.