Hardangerakademiets skrifter

Her er bøkene og heftene som er utgitt i Hardangerakademiets navn.  Om du er interessert i å bestille, vil du for noen skrifter finne bestillingslenke. Hvis ikke, kontakt Johanne Margrethe Hartwig for bestilling:    johannehartwig@gmail.com   Mobil: 469 37 878

NR 1: Syv veier til lykke

Av Johan Galtung med fotografier av Åse-Marie Faldalen.

2014

Boken kan bestilles her.

Nr 2: Aristoteles and Friedrich Engels and the Dialectics of Nature

Av Edvard D. Vogt

1962 ny-opptrykk

Nr 3: Hefte med to foredrag holdt under Hardangerakademiets symposium juli 2014

Johan Galtung
1814 – 1914 – 2014  –  OG FREMTIDEN?
NOEN LINJER I HISTORIEN

Truls Øhra
YNGLINGENE SOM SIVILISASJONSBYGGERNE I MIDDELALDEREN

2014

Nr. 4: 100 ÅRS FREDSARBEID. HVA NÅ?

Womens International League for Peace and Freedom – Norway / Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. Skrifter fra Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø – Nr.4  

Redaksjon: Susanne Urban, Åse Møller-Hansen, Grete Belinda S. Barton.

2015

Trykk her for å bestille.

Nr. 5: Small places can think big thoughts

Redaksjon: V.M.L.Storsletten og O.Jakobsen

2013

Nr. 6: Syv veier til et livssyn i en globaliserende tidsalder 

Johan Galtung

2017

Nr 7: Galtungs metode for fred

Av Susanne Urban,  2020

“Jeg har aldri vært borti en konflikt der en av partene er uten et eneste godt poeng.”

Johan Galtung, nestor i fredsforskning, har meglet i utallige konflikter gjennom et halvt århundre. Gjennom kurs og symposier har han i tiår poengtert en viktig erfaring: Det gjelder alltid, alltid, alltid å spørre – hvordan ser det ekteskapet/ den arbeidssituasjonen/ det Afghanistan ut, som du har lyst å leve i.  Det handler om å forankre prosessen i en positiv visjon, for å frigjøre kreativiteten. Da vil en oppdage felles drømmer og lengsler på tvers av skillelinjer.

En populærvitenskapelig utgivelse kan på ingen måte yte Johan Galtungs livsverk rettferdighet, men den kan vekke nysgjerrighet til å lære mer. Galtungs metode for fred er en introduksjon i 3 deler – liv, teorier og innflytelse skrevet av Susanne Urban.

Boken består av 3 deler: 

  • bli først kjent med mennesket bak banebrytende teorier
  • bli så presentert for selve teoriene
  • og avslutt med å se på innflytelsen disse teoriene har hatt på videre tenking og virke.

Galtungs metode for fred er nr. 7 i serien av skrifter fra Hardangerakademiet og er utgitt på Kolofon forlag. Boken kan kjøpes på nettet og ved å spørre i din nærmeste bokhandel. 

Boken kan bestilles her.