Jonatunet

Jonatunet ble bygget som tuberkulosesanatorium i 1934 og er i dag fredet. Huset ligger høyt plassert i terrenget, med sol og utsikt over fjorden, og omgitt av en vakker park. Vi inviterer andre organisasjoner og grupper som kan knytte seg til våre tema – Fred, Utvikling og Miljø – til å leie stedet til egen virksomhet. Husene rommer overnattingsrom av ulik størrelse, bibliotek, kafé/spisesal med storkjøkken, møte- og undervisningssal, som rommer 70 – 80 mennesker. Her er også studieceller, rom for utstillinger, verksteder, flere mindre kjøkken og et lite kapell i en egen bygning. Huset kan tilby overnatting for opptil 60 gjester, og det er godt med overnattings- muligheter andre steder i Jondal. 

Jonatunet er meget velegnet til konferanse, seminar, kurs og retreat, men også til fordypningsopphold for individuelle forskere, kunstnere, freds- og miljø-arbeidere, mennesker som søker ro til studier, til kontemplasjon – og gode samtaler. 

 Overtakelse av Jonatunet 

20. oktober 2012 avholdt råds- og samtlige styremedlemmer fra Nordisk Fredsakademi et møte i Jondal med kommunens ordfører, rådmann og tre forhenværende ordførere hvor planene om overtagelse og bruk av Jonatunet ble gjennomgått, og vi var så heldige å få overta Jonatunet til bruk for akademiet og for andre aktiviteter knyttet til fred, utvikling og miljø.

Jondals beliggenhet og tilgjengelighet
Jondal ligger vakkert til midt i Hardangerfjorden mellom fjord og fonn. Bygden er allerede et godt innarbeidet reisemål og møtested med sine to hoteller, stort ungdomshus, et aktivitets- og kulturhus og opplegg for helårs skiidrett.

Etter at tunnelene fra Odda nylig ble åpnet, er Jondal et meget sentralt møtested i Sør-Norge. Jondal ligger på veien mellom Bergen og Oslo og er bare få timers bil- eller bussreisetid fra universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og freds- og miljøorganisasjonene i Oslo, Ås, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Med to timer fra Flesland og fire timer fra Kristiansandfergen er stedet også lett tilgjengelig for internasjonale møtedeltagere.

 Hardangerakademiets rolle i forhold til Jonatunet

Hardangerakademiet er en av mange organisasjoner i mange land som forsøker å utvide kunnskapene om og forståelsen av forutsetningene for fred og veiene til fred i vår innfløkte virkelighet. Hardangerakademiet er initiativtaker til Jonatunprosjektet, men vi erkjenner selvfølgelig at prosjektet bare kan lykkes i et samarbeid mellom relevante samarbeidspartnere og organisasjoner. Når tilstrekkelig mange fremtidsrettede institusjoner og grupper oppdager Jonatunets kvaliteter og muligheter, vil vi etablere et demokratisk og effektivt opplegg for stedets drift og utvikling.

Hardangerakademiet skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenning. 

Jonatunet skal være en møteplass hvor et mangfold av forskjellige mennesker kommer sammen for å være pådrivere i arbeidet med å løse de utfordringene vi står overfor.