Seminar om kunstig intelligens 5.-7. november 2021

ALL MAKT TIL ALGORITMENE? – MENNESKE MELLOM NATUR OG TEKNOLOGI

PROGRAM:

Fredag 5. november

18.00    Registrering, innkvartering og mat
19.30    Kursstart, presentasjon, informasjon om kurset
20.00   Film med etterfølgende samtaler
21.30    Enkel servering.

Lørdag 6. november

08.00-08.45    Frokost
09.00    «Teknologiske gjennombrudd i vårt århundre. Hvordan blir de brukt av teknomaktene». Ved Dag Hareide, etterfulgt av spørsmål og samtale rundt temaet.
11.00    Kaffe/te
11.20    “Har kunstig intelligens fantasi?”  En øvelse i divergerende tenkning. Workshop ved Reinhard Haverkamp
13.00    Lunsj
14.00    Pause, spasersamtaler i nærmeste omgivelser, o.l.
15.00    «Folkelig motstandsbevegelser mot teknomaktene -og utfordringer til våre verdier»ved Dag Hareide, etterfulgt av spørsmål og samtaler rundt temaet.
17.00   Noe å drikke og noe å bite i
17.30 -18.30 Samtalegrupper rundt temaet
19.00   Middag
20.30   Kveldssamling

Søndag 7. november

08.00 – 08.45  Frokost
09.00    “Automatisering av krig: Hvor er utviklingen på vei og hvordan går FN-prosessen?” ved Lene Grimstad, etterfulgt av spørsmål og samtale.
11.00   Noe å drikke
11.30   Paneldebatt og samtale i plenum.
12.30   Vi rydder rommene.
13.00   Lunsj
14.00   Avreise