Rådet

Nordisk Fredsakademi opprettet sommeren 2012 et råd bestående av fem medlemmer. Nå er vi i gang med å utvide staben av rådsmedlemmer for å styrke Hardangerakademiet med et omfattende nettverk av akademikere og andre som engasjerer seg i en nødvendig endringsprosess. Hardangerakademiets tverrfaglige og helhetlige bakgrunn gjenspeiles i rådets sammensetning. Rådsmedlemmene vil inspirere og bidra til opprettelse av grupper som utarbeider program for akademiet.

Rådet består av følgende personer med til sammen lang erfaring og bred kompetanse:

 • Johan Galtung
 • Astrid Alfredsen
 • Dag Andersen                 
 • Himanschu Ardawatia           
 • Åsmund Bakke
 • Jostein Bakke          
 • Ingeborg Breines        
 • Astrid Brekken    
 • Øystein Dahle
 • Erik Damman  
 • Christian Egge    
 • Linda Karen Eide
 • Per Eikeland
 • Tor-Johan Ekeland    
 • Daan Ente
 • Synøve Faldalen    
 • Kristian Flo                      
 • Bjørg Hope Galtung 
 • Kai Grieg        
 • Kari Hartveit    
 •  Johanne Margrethe Hartwig    
 • Peter Haugan    
 • Wenche Dorothea Haukland        
 • Per Ingvar Haukeland           
 • Reinhard Haverkamp      
 • Fredrik S.Heffermehl      
 • Anne Helgedagsrud      
 • Jostein Hertwig        
 • Knut Ims      
 • Ove Jakobsen  
 • Leif Johnsen      
 • Anne Luice Kirkengen
 • Gunnar Kvåle    
 • Jon Larsgard    
 •  Trond Lexau        
 •  Emil Mohr            
 • Åse Møller Hansen      
 • Bhanumathi Natarajanu  
 • Steinar Nilsen
 • Sondof Rabbe        
 • John Skogseth      
 • Magne Skrede          
 • Asbjørn Stavland        
 • Vivi Marie Lademoe Storsletten    
 • Vidar-Rune Synnevåg
 • Håkon Frode Særsten    
 • Kirsten Margrethe Kvam Tingstad  
 • Andre Tribbensee  
 • Susanne Urban    
 • Arne Johan Vetlesen
 • Kristoffer Vogt    
 • Jan Øberg   
 • Øystein Melvær Øgaard