Rådet i Hardangerakademiet

Hardangerakademiet hadde sitt første sommersymposium  i nyrenoverte Jonatunet i 2014.

Ved olsokbålet i den anledning ble Rådet innstiftet. Våre rådgivere skulle være mennesker som gjennom sin praktiske, videnskapelige eller kunstneriske livserfaring  sa seg villige til å stille seg til disposisjon med råd og dåd når vi ba dem om det. Hardangerakademiet er takknemlige for all hjelpen mange av rådsmedlemmene har gitt oss i løpet av disse årene.
Våre første fem rådsmedlemmer var
JOHAN GALTUNG, EDVARD VOGT, BARBARA GENTIKOW,
JAN ØBERG OG JOHN SKOGSETH.
Idag består Rådet av;