Styre og varamedlemmer

Valgt på årsmøtet i april 2021

STYRE

Ida Sørheim, Norheimsund ( Styreleiar ) 

Kjetil Lygre, Bergen

Jon Larsgard, Jondal 

Sunniva Kambestad, Nå 

Anne Kristin Moen, Bergen 

 

VARA 

Kristoffer Vogt, Bergen

Reinhard Haverkamp, Bergen

Leiar Akademi Enhet, 

Leiar Driftsenhet, Trygve Jæger, Son

Leiar Forvaltningsenhet, Sondof Rabbe, Bergen/ Røldal