Styre og varamedlemmer

Valgt på årsmøtet i april 2021

STYRE

Steinar Nilsen, Husnes ( Styreleiar ) Midlertidig

Marie Anda, Høyanger 

Trygve Jæger, Son 


Kristian Flo, Alvær 

Anne Kristin Moen, Bergen 

Ida Sørheim, Norheimsund

Michael Hertzberg, Bergen 

 

VARA 

Bente Bjelland, Fitjar

Reinhard Haverkamp

Bjørg Galtung, Jondal 

Kristin Hammerås, Bergen 

Kjetil Lygre, Bergen 

Kai Grieg, Bergen